CHÚNG TÔI ĐEM ĐẾN CHO BẠN NHIỀU GÓI BẢN QUYỀN

Hàng nghìn khách hàng tiềm năng đang chờ đón bạn.Hãy nhanh tay chọn ngay một gói bạn quyền để tiếp cận họ sớm nhất nhé !!!
PHÍ KHỞI TẠO
TRAINING CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG
PHÍ DUY TRÌ (3 THÁNG)
PHÍ THEO NĂM
PHÍ TRỌN ĐỜI
POST GROUP VIP
POST FANPAGE
POST PROFILE
SET QUYỀN CƠ BẢN LIKE, TAG, BÌNH LUẬN
SET QUYỀN NÂNG CAO KẾT BẠN, SHARE, LIKE PAGE,..
THU THẬP, XUẤT EMAIL
KIỂM TRA THÔNG TIN KIỂM TRA HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH .. CỦA USER TRUY CẬP
PUSH NOTIFICATION
TẠO APP RIÊNG MANG LOGO VÀ THƯƠNG HIỆU
SỐ LƯỢNG APP TẠO
CHẠY TRÊN DOMAIN RIÊNG
GIỚI HẠN SỐ LINK SỐ LƯỢNG LINK ĐỂ TẠO CHIẾN DỊCH TRONG MỘT THÁNG
SỐ PROFILE SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG PROFILE ĐƯỢC SỬ DỤNG HỆ THỐNG
SỐ LƯỢNG PUSH NOTIFICATION GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG THÔNG BÁO ĐẨY ĐƯỢC PHÉP GỬI TRONG MỘT TUẦN
THÊM GROUP ĐANG QUẢN TRỊ CÓ THỂ SỬ DỤNG PUNO ĐỂ TĂNG TƯƠNG TÁC CHO CÁC GROUP KHÁC KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH MẶC ĐỊNH CỦA PUNO
FREE
PHÍ KHỞI TẠO
MIỄN PHÍ
TRAINING CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG
PHÍ DUY TRÌ (3 THÁNG)
.
PHÍ THEO NĂM
.
PHÍ TRỌN ĐỜI
.
POST GROUP VIP
POST FANPAGE
POST PROFILE
SET QUYỀN CƠ BẢN LIKE, TAG, BÌNH LUẬN
SET QUYỀN NÂNG CAO KẾT BẠN, SHARE, LIKE PAGE,..
THU THẬP, XUẤT EMAIL
KIỂM TRA THÔNG TIN KIỂM TRA HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH .. CỦA USER TRUY CẬP
PUSH NOTIFICATION
TẠO APP RIÊNG MANG LOGO VÀ THƯƠNG HIỆU
SỬ DỤNG CHUNG VỚI APP PUNO
SỐ LƯỢNG APP TẠO
0
CHẠY TRÊN DOMAIN RIÊNG
GIỚI HẠN SỐ LINK SỐ LƯỢNG LINK ĐỂ TẠO CHIẾN DỊCH TRONG MỘT THÁNG
KHÔNG HẠN CHẾ
SỐ PROFILE SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG PROFILE ĐƯỢC SỬ DỤNG HỆ THỐNG
1
SỐ LƯỢNG PUSH NOTIFICATION GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG THÔNG BÁO ĐẨY ĐƯỢC PHÉP GỬI TRONG MỘT TUẦN
0
THÊM GROUP ĐANG QUẢN TRỊ CÓ THỂ SỬ DỤNG PUNO ĐỂ TĂNG TƯƠNG TÁC CHO CÁC GROUP KHÁC KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH MẶC ĐỊNH CỦA PUNO
VIP 1
PHÍ KHỞI TẠO
MIỄN PHÍ
TRAINING CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG
PHÍ DUY TRÌ (3 THÁNG)
600.000 VNĐ
PHÍ THEO NĂM
1.500.000 VNĐ
PHÍ TRỌN ĐỜI
KHÔNG CUNG CẤP
POST GROUP VIP
POST FANPAGE
POST PROFILE
SET QUYỀN CƠ BẢN LIKE, TAG, BÌNH LUẬN
SET QUYỀN NÂNG CAO KẾT BẠN, SHARE, LIKE PAGE,..
THU THẬP, XUẤT EMAIL
KIỂM TRA THÔNG TIN KIỂM TRA HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH .. CỦA USER TRUY CẬP
PUSH NOTIFICATION
TẠO APP RIÊNG MANG LOGO VÀ THƯƠNG HIỆU
SỬ DỤNG CHUNG VỚI APP PUNO
SỐ LƯỢNG APP TẠO
0
CHẠY TRÊN DOMAIN RIÊNG
GIỚI HẠN SỐ LINK SỐ LƯỢNG LINK ĐỂ TẠO CHIẾN DỊCH TRONG MỘT THÁNG
KHÔNG HẠN CHẾ
SỐ PROFILE SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG PROFILE ĐƯỢC SỬ DỤNG HỆ THỐNG
5
SỐ LƯỢNG PUSH NOTIFICATION GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG THÔNG BÁO ĐẨY ĐƯỢC PHÉP GỬI TRONG MỘT TUẦN
50.000
THÊM GROUP ĐANG QUẢN TRỊ CÓ THỂ SỬ DỤNG PUNO ĐỂ TĂNG TƯƠNG TÁC CHO CÁC GROUP KHÁC KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH MẶC ĐỊNH CỦA PUNO
VIP 2
PHÍ KHỞI TẠO
500.000 VNĐ
TRAINING CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG
PHÍ DUY TRÌ (3 THÁNG)
900.000 VNĐ
PHÍ THEO NĂM
2.500.000 VNĐ
PHÍ TRỌN ĐỜI
KHÔNG CUNG CẤP
POST GROUP VIP
POST FANPAGE
POST PROFILE
SET QUYỀN CƠ BẢN LIKE, TAG, BÌNH LUẬN
SET QUYỀN NÂNG CAO KẾT BẠN, SHARE, LIKE PAGE,..
THU THẬP, XUẤT EMAIL
KIỂM TRA THÔNG TIN KIỂM TRA HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH .. CỦA USER TRUY CẬP
PUSH NOTIFICATION
TẠO APP RIÊNG MANG LOGO VÀ THƯƠNG HIỆU
SỐ LƯỢNG APP TẠO
2
CHẠY TRÊN DOMAIN RIÊNG
GIỚI HẠN SỐ LINK SỐ LƯỢNG LINK ĐỂ TẠO CHIẾN DỊCH TRONG MỘT THÁNG
KHÔNG HẠN CHẾ
SỐ PROFILE SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG PROFILE ĐƯỢC SỬ DỤNG HỆ THỐNG
10
SỐ LƯỢNG PUSH NOTIFICATION GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG THÔNG BÁO ĐẨY ĐƯỢC PHÉP GỬI TRONG MỘT TUẦN
100.000
THÊM GROUP ĐANG QUẢN TRỊ CÓ THỂ SỬ DỤNG PUNO ĐỂ TĂNG TƯƠNG TÁC CHO CÁC GROUP KHÁC KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH MẶC ĐỊNH CỦA PUNO
VIP 3
PHÍ KHỞI TẠO
1.500.000 VNĐ
TRAINING CHIẾN LƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG
PHÍ DUY TRÌ (3 THÁNG)
1.200.000 VNĐ
PHÍ THEO NĂM
3.500.000 VNĐ
PHÍ TRỌN ĐỜI
KHÔNG CUNG CẤP
POST GROUP VIP
POST FANPAGE
POST PROFILE
SET QUYỀN CƠ BẢN LIKE, TAG, BÌNH LUẬN
SET QUYỀN NÂNG CAO KẾT BẠN, SHARE, LIKE PAGE,..
THU THẬP, XUẤT EMAIL
KIỂM TRA THÔNG TIN KIỂM TRA HỌ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH .. CỦA USER TRUY CẬP
PUSH NOTIFICATION
TẠO APP RIÊNG MANG LOGO VÀ THƯƠNG HIỆU
SỐ LƯỢNG APP TẠO
5
CHẠY TRÊN DOMAIN RIÊNG
GIỚI HẠN SỐ LINK SỐ LƯỢNG LINK ĐỂ TẠO CHIẾN DỊCH TRONG MỘT THÁNG
KHÔNG HẠN CHẾ
SỐ PROFILE SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG PROFILE ĐƯỢC SỬ DỤNG HỆ THỐNG
30
SỐ LƯỢNG PUSH NOTIFICATION GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG THÔNG BÁO ĐẨY ĐƯỢC PHÉP GỬI TRONG MỘT TUẦN
250.000
THÊM GROUP ĐANG QUẢN TRỊ CÓ THỂ SỬ DỤNG PUNO ĐỂ TĂNG TƯƠNG TÁC CHO CÁC GROUP KHÁC KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH MẶC ĐỊNH CỦA PUNO

CAM KẾT REFUND

Chúng tôi luôn muốn bạn hoàn toàn hài lòng với các dịch vụ được cung cấp. Nếu hệ thống không có những tính năng như mô tả thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền.

AN TOÀN - BẢO MẬT

Phần mềm được viết theo API của Facebook,mọi thông tin của bạn - khách hàng sẽ được bảo mật. Hoàn toàn, sẽ không bị sử dụng với mục đích khác.